Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONIDȚII

ONLYNETWORK.RO / Creative Entertainment Agency SRL

 

 1. INTRODUCERE

Prezenta secțiune reprezintă ceea ce în continuare va fi denumit generic ”Termeni și condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care stabilesc modalitatea de colaborare dintre subscrisa, în calitate de Vânzător, și destinatarul acestor termeni, Clientul, care decide cu bună-credință să achiziționeze un bun sau serviciu al nostru.

Potențialul Client are obligația de a se informa asupra conținutului prezenților Termeni, Comanda urmând a fi plasată cu succes doar prin acceptarea expresă (prin bifarea acceptării) a acestora.

1.1 Compania

Denumire:CREATIVE ENTERTAINMENT AGENCY SRL

Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 1, ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI, NR.98D, ET.5, AP.26 

Număr de înregistrare: J40/3045/2023 

Cod unic de identificare:47652019

E-mail: contact@onlynetwork.ro

Pe lângă denumirea inserată anterior, ce reprezintă identificarea legală a societății, compania va putea fi identificată și sub alte denumiri în prezenta, ”Organizația”, ”Vânzătorul”, ”Compania”.

1.2 Clientul

 

Clientul reprezintă o persoană interesată de produsele Vânzătorului, accesarea website-ului reprezentând manifestarea acestei dorințe. În momentul în care eventualul Clientul utilizează site-ul Companiei, acesta devine utilizator.

Prin plasarea unei comenzi, utilizatorul devine Client, intrând, pe cale de consecință, într-o relație contractuală cu Compania, prin intermediul unui contract încheiat la distanță, prin mijloace electronice.

Citirea prezentei Secțiuni (fie prin intermediul website-ului) este obligatorie întrucât acești Termeni și condiții reprezintă contractul ce urmează a fi încheiat.

1.3 Definiții

(1) Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel:

Vânzătorul”  sau ”Prestatorul” înseamnă CREATIVE ENTERTAINMENT AGENCY SRL, o societate cu răspundere limitată, astfel cum este  identificată în secțiunea 1.1

Produse„ înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contract cost, prin intermediul Platformei.

Client” înseamnă persoana fizică sau juridică ce accesează Platforma și plasează o comandă pentru achiziționarea produselor oferite spre vânzare de către Vânzător.

Contract” înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Vânzător și Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unui sau mai multor Produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Client și acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale și a termenilor și condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor și produselor Vânzătorului.

Platforma” înseamnă site-ul/site-urile web deținute sau folosite de Vânzător, inclusiv paginile și profilele de pe rețelele sociale, având domeniul onlynetwork.ro, și subdomeniile acestuia sau site-urile afiliate și, dacă este cazul, subdomeniile acestora și care utilizează logo-uri ale Vânzătorului, prin intermediul căreia Vânzătorul prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Vânzător.

Produsele” înseamnă documentele digitale regăsibile pe Platformă, care pot fi achiziționate de Client, ce prezintă caracter informativ asupra modalității în care o persoană poate realiza activități specifice OnlyFans.

Specificații” înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.

Tranzacție” înseamnă operațiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, respectiv achiziționării de către Client, a unuia sau mai multor produse.

(2) Prezentul document stabilește termenii și condițiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Vânzător și fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.

(3) Titlurile sunt incluse în acest document pentru ușurința parcurgerii și a structurării documentului și nu vor afecta interpretarea acestuia.

(4) Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Vânzător , vânzarea în mediul online (i.e., prin intermediul Platformei) a Produselor comercializate în mod obișnuit de Vânzător se face către consumatori persoane fizice sau către persoanele juridice. În cazul în care anumite Produse sunt limitate doar către o anumită categorie de Clienți, se va specifica acest lucru în cadrul Specificațiilor sau într-un alt loc vizibil lângă produs.

(5) Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate/nota de informa (”Politica de confidențialitate”) care completează prezenții Termeni și Condiții.

(6) Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni și condiții și a Politicii de Confidențialitate, precum și a altor documente care au fost indicate pe parcursul acestor Temeni.

(7) Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”. Relația dintre Vânzător și Utilizator/Client va fi guvernată de forma la momentul accesării Platformei, respectiv plasării Comenzii.

 1. Politica de utilizare a Platformei. Caracteristici principale ale vânzării online de către Vânzător.

(1) Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potențial Client care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la noi unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiții.

(2) Prin Client înțelegem o persoană juridică sau fizică care are minim 18 ani.

(3) Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze Compania în orice fel.

(4) Compania își rezervă dreptul de a refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Companiei, există suspiciuni de fraudă din partea potențialului Client, sau dacă comportamentul potențialului Client ne poate prejudicia interesele.

(5) Prin utilizarea Platformei și, după caz, înregistrarea unei Comenzi, se acceptă forma de comunicare la distanță prin care se derulează operațiunile.

(6) Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligația din partea Companiei, acestea având exclusiv rol de prezentare și informare. Compania depune toate diligențele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

(7) Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoții sau campanii de orice tip se vor supune și termenilor și condițiilor aplicabile respectivei campanii sau promoții, pe care ți le vom aduce la cunoștință.

(8) Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor/locurilor disponibile sau pentru durata pe care Compania o consideră oportună pentru a ne atinge obiectivele.

(9) Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Companie și Client, în momentul în care Clientul primește o notificare de expediere (prin apel telefonic/SMS/e-mail/notificare push sau alt mod) a Produselor din Comandă.

(10) Trebuie avut în vedere că din Contract face parte prezentul document (alături de toate celelalte documente la care se face referire), precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre Companie și Client cu privire la comandă, indiferent de modalitatea în care acestea au loc.

(11) Compania poate fi contactată în general la adresa de e-mail din secțiunea ”Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor.

(12) Pentru comunicare vor fi luate în considerare doar canalele oficiale de asemenea natură pe care le indicăm (respectiv e-mail) vor fi avute în vedere atunci când Compania prelucrează o cerere.

 1. Comenzile

3.1 Aspecte generale

(1) O Comandă va putea fi plasată prin intermediul uneia dintre modalitățile indicate pe Platformă, respectiv prin adăugarea unui produs în coș și parcurgerea pașilor necesari finalizării plății. La acest moment Compania nu acceptă plasarea unor Comenzi prin intermediul rețelelor sociale, telefonic sau pe e-mail.

(2) O Comandă, formată din unul sau mai multe Produse, prin intermediul Platformei, cu înregistrarea unui cont în prealabil, va putea fi plasată, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.

(3) Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături, dar neachitat.

(4) Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Client a prețului Produsului/Produselor din Comandă, prin urna dintre modalitățile de plată acceptate de noi astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și pe care le poți consulta cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii.

(5) Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele furnizate sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, se recunoaște explicit că respectiva Comandă implică obligația fermă de a fi achitată suma totală de plată indicată.

(6) Prin finalizarea Comenzii, Clientul este de acord că poate fi contactat, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului pentru finalizarea și procesarea Comenzii. Lipsa unui răspuns al Clientului, prin intermediul uneia dintre modalitățile de comunicare puse la dispoziție prin Platformă la solicitările Companiei poate duce la invalidarea Comenzii.

 1. Prețuri. Facturare. Plată

 

4.1 Aspecte generale

 

(1) Prețurile Produselor afișate pe Platformă sau comunicate Clientului sunt exprimate în LEI/ RON și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe Platformă. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Platformă sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei Comenzi.

(2) Compania va putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.

(3) Pentru Produsele achiziționate va fi emisă o factură, obligația Clientului fiind de a furniza toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Companie, solicitând, în acest sens, a se acorda o atenție sporită la momentul introducerii datelor.

(4) În cazul plăților online, Compania nu este ținută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client față de prețul Produsului achiziționat, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

4.2 Aspecte specifice

(1) Prețurile afișate pe Platformă, la momentul plasării comenzii sunt valabile exclusiv la momentul plasării Comenzii. Este posibil ca pentru plata integrală a Produselor Clientul să beneficieze de anumite reduceri, discount-uri sau oferte promoționale.

(2) Este posibil ca în anumite situații, conform strategiei de marketing a Companiei și a intențiilor comerciale, Prețurile să fie modificate în sensul reducerii acestora pentru anumite Produse.

 1. Livrarea produselor și prestarea serviciilor

 

5.1 Livrarea produselor

 

(1) În funcție de specificitatea Produselor, livrarea produselor se va face fie în format electronic (atunci când vorbim de produse/servicii digitale sau confirmări de participare la un eveniment), fie în format fizic, la o adresă comunicată de Client la momentul plasării Comenzii.

(2) Livrarea Produselor se va realiza contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care vor fi comunicate Clientului înainte de finalizarea Comenzii.

(3) În cazul produselor digitale și în format electronic, livrarea Produselor se va face în format electronic, prin furnizarea unui cod, link de descărcare sau altă metodă pe care o punem la dispoziție și pe care ți-o vom comunica pe e-mail. Livrarea se va realiza după efectuarea plății integrale a Produselor.

(4) Compania își rezervă dreptul de a întârzia sau de a anula orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de aceasta, care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, epidemii, pandemii, greve, etc.

5.2 Prestarea serviciilor

(1) În cazul prestării Serviciilor, precum Serviciile de consultanță video online, Clientul este singurul răspunzător față de informațiile și calitatea acestora pe care le furnizează.

(2) Compania nu poate fi ținută răspunzătoare pentru niciun fel de prejudiciu, direct sau indirect, provenit ca urmare a faptului că Clientul nu a furnizat date concrete, la timp sau eronate.

 1. Garanții

 

6.1 Garanția produselor electronice/cu acces electronic

 

(1) În cazul produselor electronice/digitale care presupun acces imediat, Clientul este de acord că nu beneficiază de garanție legală.

(2) Considerând faptul că în urma plasării unei Comenzi, Clientul se va regăsi în posesia Produsului achiziționat, dreptul de retragere al acestora nu poate opera, astfel că returnarea sumelor de bani deja plătite în urma tranzacției nu poate avea loc.

(3) Produsele noastre reprezintă: (a) documente electronice; (b) servicii, pentru care se oferă acordul expres că nu se rambursează sumele plătite, livrarea Produsului fiind considerată a fi făcută cu executare integrală la momentul efectuării plății în schimbul accesului pentru punctul (a) și la momentul executării serviciilor în cazul punctului (b).

 1. Proprietate intelectuală

(1) Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Companie sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenție cu privire la acestea.

(2) Clientul nu va acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 7 (1) de mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor, etc., fie ca parte dintr-o denumire, fie în orice alt mod.

(3) Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri, etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mail-urilor trimise Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, datele referitoare la Vânzător, activitatea acestuia, etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, direct sau indirect.

(4) Este strict interzis orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Platformă în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

 

 1. Răspunderea Companiei

 

(1) Compania nu este răspunzătoare pentru acuratețea informațiilor transmise de Client, acesta fiind singurul responsabil pentru datele transmise.

(2) Obligația Companiei față de Client este una de diligență, nu de rezultat, ceea ce înseamnă că se vor depune toate diligențele necesare atingerii obiectivelor Clientului, însă nu este garantată atingerea anumitor rezultate afișate pe Platformă, atinse anterior de alți Clienți.

(3) Pachetele oferite sunt concepute drept instrumente utile pentru a ajuta Clienții în implementarea anumitor procese în cadrul organizațiilor proprii, pentru a lua cele mai bune decizie în vederea protejării intereselor. Pachetele nu reprezintă și nici nu pot reprezenta garanții cu privire la atingerea unui anumit rezultat, Compania nefiind răspunzătoare pentru orice fel de prejudiciu suferit de Clienți ca urmare a implementării acestor resurse sau informații din cadrul pachetelor.

(4) Consultațiile video online nu reprezintă garantarea că un anumit mod de operare este garantat și nici nu pot înlocui deciziile Clientului în relație cu propria sa activitate, Compania neputând fi ținută răspunzătoare pentru orice fel de prejudiciu, direct sau indirect, suferit ca urmare a implementării acestor resurse sau informații.

(5) Produsele ce urmează a fi achiziționate de către Client nu au caracter educativ, Compania neavând atribuții în domeniul școlarizării, ce reprezintă documente de tip informativ, cu privire la a căror utilizare Clientul este cel care este singurul răspunzător.

(6) Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Clientul își asumă faptul că prin achiziționarea Produselor oferite spre vânzare prin intermediul Platformei de către Companie, rezultatul nu este garantat, acesta fiind dependent de o multitudine de factori terți relației contractuale dintre Client și Companie.

 1. Limitări și excluderi

(1) Compania nu oferă nicio garanție că vor fi acordate orice fel de certificări sau competențe specifice în urma achiziționării produselor/folosirii serviciilor puse la dispoziție prin intermediul Platformei, de asemenea, negarantând asupra oricărui rezultat sau beneficiu financiar sau monetar.

(2) Deciziile Companiei privitoare la Platformă sunt finale, aceeași politică fiind aplicabilă și cu privire la Produsele comercializate, Companiei neputându-i fi angajată răspunderea în cazul acțiunilor sau inacțiunilor oricăror furnizori de servicii terți, inclusiv utilizări în legătură cu livrarea Platformei, a programelor, cursurilor și distribuirea documentației.

(3) Compania nu va fi răspunzătoare față de Client pentru niciun fel de: (a) pierdere a profitului sau a unui beneficiu, direct sau indirect; (b) pierdere a unei șanse sau oportunități; (c) pierdere a unor date sau (d) orice fel de pierdere directă sau în legătură de cauzalitate ce ar putea fi suportate de Client.

(4) Dacă materialele sau informațiile livrate sub forma unui conținut digital de orice tip, afectează un dispozitiv sau un conținut digital care aparține Clientului, și Clientul nu are implementate măsuri de siguranță necesare corespunzătoare, Compania nu va putea fi ținută răspunzătoare sub nicio formă.

(5) Clientul este responsabil pentru orice alte costuri suplimentare aplicabile, inclusiv costuri de telefonie mobilă, precum ar fi costuri cu internetul mobil sau costuri cu internetul din locația unde accesezi Platforma sau alte costuri conexe.

(6) Produsele achiziționate de pe Platformă de către Client nu garantează obținerea niciunui rezultat financiar, comercial sau de orice altă natură, prin simpla achiziționare a acestuia Compania neputând fi ținută răspunzătoare de viitoarele performanțe de orice natură ale activității Clientului.

(7) Răspunderea Companiei nu poate fi atrasă pentru motive ce țin de performanța financiară și/sau comercială a Clientului, ulterior achiziționării Produselor/serviciilor puse la dispoziție prin intermediul Platformei, Clientul fiind singurul în măsură să decidă asupra modalității în care alege să utilizeze informațiile puse la dispoziție de Companie prin intermediul Produselor vândute.

 1. Răspunderea Clientului

 

(1) Produsele livrate ca urmare a finalizării unei Comenzi sunt pentru folosința exclusivă a Clientului, existând o interdicție expresă asumată ca atare de Client cu privire la distribuirea, copierea sau transmiterea sub orice formă a Produselor către o terță persoană.

(2) Compania își rezervă dreptul de a solicita și obține despăgubiri morale și materiale ca urmare a acțiunilor Clientului care contravin prezentului document.

(3) Clientul este singurul răspunzător față de modul cum alege să folosească informațiile puse la dispoziție de Companie prin intermediul Produselor vândute, răspunderea Companiei neputând fi atrasă sub nicio formă, în acord cu prevederile art. 8 din prezenții Termeni și Condiții.

 1. Sesizări și reclamații

 

(1) Compania poate fi contactată prin intermediul mijloacelor de comunicare din secțiunea ”Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau problemă în legătură cu Produsele, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor.

(2) Sesizările astfel recepționate vor fi soluționate de Companie într-un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la recepționarea acestora.

(3) Compania nu este obligată să răspundă solicitărilor de informații și de consultanță venite prin intermediul Platformei în lipsa achitării contravalorii Produselor și serviciilor respective.

 1. Forța majoră

(1) Nici Compania, nici Clientul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială este datorată unui eveniment de forță majoră.

(2) Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Companie și Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte părți daune-interese.

 1. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

(1) Prezentul document reprezintă un contract legal încheiat la distanță, acceptat prin simpla lui bifare (acceptarea termenilor și condițiilor) și este supus legii române.

(2) Compania și Clientul se obligă să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri care ar putea deriva din executarea Contractului. În măsura în care soluționarea amiabilă a litigiului astfel izvorât nu este posibilă, litigiul va fi dedus judecății de către instanțele judecătorești române competente conform legii.

 1. Clauza diverse

(1) Nu suntem răspunzători pentru accesaarea link-urilor pe care le-ai putea identifica pe Platformă.

(2) Nu garantăm că Platforma Companiei nu are bug-uri sau viruși, Clientul fiind singurul responsabil pentru securizarea mediului său tehnologic.

(3) Compania nu este răspunzătoare pentru eventuale întreruperi temporare, parțiale sau totale ale Platformei, acest lucru neputând oferi Clientului dreptul la o compensație.

 1. Modificări ale acestui document

(1) Compania este singura care decide asupra conținutului Termenilor și condițiilor aici exprimate, existând posibilitatea ca la anumite intervale de timp să intervină modificări ale prezentului document.